Chào mừng bạn đến với website nước mắm Phát Lợi Phước Thành
   Sản phẩm
NƯỚC MẮM 15 PHƯỚC THÀNH

Thể tích: 900 ml

Độ đạm: 15 N

NƯỚC MẮM HẢO HẠNG 25 PHƯỚC THÀNH

Thể tích: 900 ml

Độ đạm: 25 N

NƯỚC MẮM ĐẶC SẢN 40 PHƯỚC THÀNH

Thể tích: 750 ml

Độ đạm: 40 N

NƯỚC MẮM SIÊU HẠNG 35 PHƯỚC THÀNH

Thể tích: 650 ml

Độ đạm: 35 N